HREN

Katodna zaštita

Katodna zaštita je najučinkovitiji sustav zaštite od korozije ukopanih ili uronjenih čeličnih konstrukcija.

PA-EL ima timove stručnjaka i specijaliziranu opremu te primjenjuje dokazano najpouzdanije sustave katodne zaštite u Hrvatskoj.

PA-EL-ove sustave možete održavati sami i niste ovisni o isporuci zamjenske opreme ili možete odmah s nama ugovoriti održavanje.

PA-EL-ova oprema ima vijek uporabe duži od 10 godina.
Pročitajte više

Projektiranje i nadzor

PA-EL d.o.o. je jedna od vodećih projektantskih kuća za katodnu zaštitu na domaćem tržištu i svoje poslove usmjerava prema cijeloj regiji da i tamo stekne vodeću poziciju u poslovima katodne zaštite.
Pročitajte više

Elektroinstalacije u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom sami po sebi bude pozornost i izazivaju potrebu da izbjegnemo svaki nepotrebni fizički kontakt s tim prostorom. Međutim, čitav niz postrojenja moraju raditi i osigurati tehnološku ili energetsku podršku za potrebe raznih tvornica, zgrada i obiteljskih domaćinstava.

Pročitajte više

Elektroinstalacije

Svakodnevna uporaba električne energije ima jednu od najvažnijih uloga u životu pojedinca, u gospodarstvu i u ostalim granama modernog društva.

Znajući to, PA-EL održava korak s razvojem u području elektroenergetike i elektrotehnike, opredjeljujući se prije svega na instalacije niskog napona i slabe struje.
Pročitajte više

Mjerenje i ispitivanje kvalitete električne energije

Naša Vam tvrtka nudi mjerenje i ispitivanje kvalitete električne energije prema normi EN 50160 instrumentom u klasi A, što podrazumijeva i ispitivanja prema uvjetima HEP-a za priključak solarne elektrane na mrežu.

Mjerenje kvalitete proizvedene električne energije provodi se 7 dana prije i 7 dana poslije priključka na mrežu. Nakon izvršenih mjerenja izrađujemo elaborat o kvaliteti proizvedene električne energije koji je potrebno predati HEP-u kako bi se elektrana pustila u redovan pogon.

Tvrtka PA-EL zapošljava stručne ljude, te posjeduje potrebnu opremu i ovlaštenja, na temelju čega Vam možemo ponuditi pregled i ispitivanje električne instalacije.

Ispitivanje ispravnost električnih instalacija

Naša tvrtka vrši ispitivanja električnih instalacija i sustava zaštite od munje, na novoizgrađenim i postojećim građevinama, te na solarnim elektranama.

Prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o zaštiti od požara i Pravilniku o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom, naša tvrtka obavlja pregled i ispitivanje električnih instalacija u cilju utvrđivanja udovoljavanja propisanim tehničkim svojstvima i karakteristikama u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu.

Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10), Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N. br. 87/08), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. br. 101/09).

Copyright © 2008-2014 Pa-El. Sva prava pridržana.