HREN

Istraživanje i razvoj

Istraživanje i razvoj temeljni su oslonac konkurentnosti PA-EL-a na domaćem i susjednom tržištu. Stalno ulaganje u razvoj vlastitih tehnologija i njihovu primjenu u proizvodnji i građenju omogućilo je održavanje razine kvalitete ključnih proizvoda i usluga koji se koriste u sustavima katodne zaštite i elektrotehničkih instalacija, a sve u skladu sa zahtjevima kupaca i ukorak sa svjetskim standardima.

Inovativnost je posebno izražena u izradi tehničkih rješenja i prilagođavanju proizvoda zahtjevima naručitelja kada je riječ o specifičnostima konstrukcije i objekata na kojima radimo.

Ponosimo se originalnim tehničkim rješenjima koji istovremeno osiguravaju najvišu razinu sigurnosti i pouzdanosti rada.

Katodna zaštita

Rezultati naših istraživanja i razvojni programi najviše su prisutni u sustavima katodnih zaštita i to kroz sve faze od projektiranja, proizvodnje opreme i građenja i održavanja.

Izgradnja sustava katodnih zaštita prema našim projektima korisniku garantira najpouzdaniji sustav u skladu s najnovijim svjetskim tehnološkim trendovima, ali i u skladu sa novim usvojenim europskim normama.

Na istim principima proizvodimo opremu za potrebe sustava katodnih zaštita i ponosni smo na činjenicu da naša oprema funkcionira na zavidnoj razini pouzdanosti i sigurnosti, a rekonstrukcije i zamjene naše opreme koja je ugrađena još prije 15g. najčešće se mijenja zbog dizajna i modernizacije a ne zbog kvarova.

Stručno usavršavanje

Kako bismo bili u tijeku praćenja trendova razvoja u svijetu tvrtka je pretplaćena na dvadesetak raznih tehničkih časopisa, inženjeri i tehničari su članovi raznih stručnih udruga i pohađaju razne seminare i stručne tečajeve. Tvrtka je član Hrvatskog zavoda za norme a inženjeri su aktivni u više tehničkih odbora.

Potvrda kvalitete

Da bismo u osnovi potvrdili kvalitetu pristupa u istraživanju i razvoju, kao i općenito o upravljanju kvalitetom u tvrtki tvrtka je uvela ISO 9001 : 2000. Međutim potvrđivanje kvalitete stalni je imperativ tvrtke i nastojimo svakodnevno poboljšavati funkcijsku sigurnost naših proizvoda i kvalitetu usluga.

Referentne elektrode i mjerne sonde

Prve referentne elektrode (URE) i mjerne sonde (MS) proizvedene su 1994. godine i još uvijek su u uporabi bez odstupanja potencijala, a u međuvremenu modernizacijom generacije referentnih elektroda tipa URE-97 i mjernih sondi tipa MS-96 daju još veću pouzdanost. Razvijena je i nova generacija ion-rezistentna retencijska referentna elektroda IRRS-Cu, čiji se rok trajanja procjenjuje na više od 30 godina. U paleti proizvoda imamo i prijenosne referentne elektrode PRE-Cu (Cu/CuSO4).

Za uvjete katodne zaštite objekta u moru proizvodimo Zn referentne elektrode.

Napojni uređaji za katodnu zaštitu

Tehnologije ispravljača koji se koriste u svijetu za razna napajanja svakodnevno bilježe nova unapređenja, međutim u sustavima katodnih zaštita korištenje pretvarača-ispravljača imaju svoju posebnost koju karakteriziraju:

 • vrsta priključne energije (AC 0,4 kV iz mreže elektrodistributera, sunčeva, plin i sl.)
 • mjerne mjesto u sustavima katodnih zaštita
 • zone (prostori) ugroženi eksplozivnom atmosferom
 • karakteristike čelične konstrukcije koja se treba katodno štititi
 • karakteristike ostale elektrotehničke opreme za pogonsku funkciju čelične konstrukcije
 • karakteristike tla u kojem je konstrukcija ukopana ili uronjena
 • elektroenegetski utjecaji objekata iz okruženja (lutajuće struje, inducirani naponi, interferencije)
 • razina dozvoljenog dodirnog napona
 • usklađivanje i kompatibilnost
 • ostale nespomenute specifičnosti

Naša istraživanja i razvoj naših uređaja koji su instalirani u sustave katodnih zaštita karakterizira dugovječan i pouzdan rad, lako održavanje, fizička dostupnost opremi na mjestu ugradnje, modularan pristup i laka zamjena dijelova.

Razvili smo uređaje s ručnom i s automatskom regulacijom (po potencijalu) izlaznih parametara.

Pomoćni sklopovi i oprema za zaštitu od EE smetnji

Problematika uklanjanja raznih stranih utjecaja na sustav katodne zaštite kao i međusobno usklađivanja rada dva ili više sustava katodne zaštite ili s elektrotehničkim instalacijama poseban su izazov u projektiranju i razvoju opreme koja odgovara na izazove lokacija ugradnje.

Naše dugogodišnje iskustvo i inovativnost dali su parametre za razvoj prilagodljivih i višenamjenskih pomoćnih sklopova za sustave katodnih zaštita, opremu za zaštitu konstrukcija od EE smetnji i sl.

Ovdje ćemo dati samo popis te opreme, a detalje proizvoda možete naći u rubrici proizvodi.

Ostali proizvodi razvijeni u PA-EL-u:

 • prenaponsko –zaštitni sklopovi tipa PNZxx
 • poluvodičke ćelije tipa PPĆ 1 (10kA) i PPĆ 2 (40kA)
 • prilagodni sklopovi tipa PSxx
 • kompenzacijsko-prilagodni sklopovi tipa KPSxx
 • drenažni sklopovi tipa DSxx
 • zaštitno-drenažni sklop tipa ZDSxx
 • sabirnice za KZ za mjerna mjesta tip SMMxx

(xx određuje podvrstu po nazivnoj struji i/ili naponu provođenja)

Električne instalacije

Inovativnost koja krasi naš rad posebno je potrebna kod kompletiranja raznovrsnih razvodnih i upravljačkih ormara te sklopova za razvod i upravljanje raznim elektrotehničkim instalacijama i postrojenjima. Pritom je izrazito važna komponenta praćenja tehničkih dostignuća u svijetu i njihova primjena u praksi.

Sustavi daljinskog nadgledanja i upravljanje

Imamo razrađene sustave za upravljanje ili slanje naredbi preko GPRS modema te spremanje podataka u bazu radi kasnije obrade podataka te izrade statističkih izvještaja. Dosad smo primijenili našu tehnologiju u sustavima daljinskog nadgledanja i upravljanje sustavom katodne zaštite i odorizacijskih stanica.

Copyright © 2008-2014 Pa-El. Sva prava pridržana.