HREN

Kontaktirajte nas

PA-EL d.o.o.
49214 Veliko Trgovišće
Dubrovčan 33 B

PA-EL d.o.o. za projektiranje i izvođenje elektroinstalacija i antikorozivne zaštite
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080146747, MB: 0333883, OIB: 56740849320
Temeljni kapital: 65.800,00 kn uplaćen u cijelosti
Žiro račun: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, IBAN: HR9523600001101325990

Član uprave: Neda Jambrek, mag.oec.
Tel./Fax: 049 557 442, 049 557 333

Direktor:
Neda Jambrek, mag.oec.
Tel./Fax: 049 557 442, 049 557 333
Mob. 098 606 012
e-mail: neda.jambrek@pa-el.hr

Ured direktora, komercijala, financijsko-računovodstveni sektor:
Damir Štefanović
Tel./Fax: 049 557 442, 049 557 333
Mob: 098 606 001
e-mail: damir.stefanovic@pa-el.hr

Specijalist za koroziju i zaštitu / Međunarodni projekti:
Krešimir Kekez, dipl. kem. ing
Tel./Fax: 049 237 226
Mob: 099 313 26 12
e-mail: kresimir.kekez@pa-el.hr

Služba kvalitete i zaštite okoliša:
Ana Jambrek, oecc.
Tel./Fax: 049 557 442, 049 557 333
Mob: 099 874 79 18
e-mail: ana.jambrek@pa-el.hr

Odjel za ispitivanja:
Dražen Halambek, teh.el.
Tel./Fax: 049 557 442, 049 557 333
Mob: 099 3132 605
e-mail: drazen.halambek@pa-el.hr

Sektor za projektiranje i razvoj:
Dražen Pažameta, struč. spec. ing.el.
Tel./Fax: 049 237 226
Mob: 098 332 363
e-mail: drazen.pazameta@pa-el.hr

Sektor građenja:
Zlatko Grabušić
Tel./Fax: 049 557 442, 049 557 333
Mob: 098 518 112
e-mail: zlatko.grabusic@pa-el.hr

Sektor proizvodnje i servisa:
Mario Pavlek,  dipl.ing.el.
Tel./Fax: 049 237 226
Mob: 098 349 488
e-mail: mario.pavlek@pa-el.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak od 7,30 – 15,30 sati

Kontakt obrazac:

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka

Copyright © 2008-2014 Pa-El. Sva prava pridržana.