HREN

O nama

PA-EL je moderno, inovativno i učinkovito hrvatsko poduzeće koje projektira, gradi, proizvodi opremu i održava sustave katodne zaštite i elektroinstalacija.

Od trenutka osnivanja tvrtka PA-EL d.o.o. je u privatnom vlasništvu.

Na lokaciji Klanječko jezero 48 poduzeće je izgradilo stambeno-poslovni objekt sa halom za proizvodnju i servis, a ujedno djeluju i sektor kontrole kvalitete i korozijski laboratorij. Poduzeće ima potvrđen sustav zaštite na radu i izrađenu Procjenu opasnosti sa svim elementima za svako rado mjesto.

Poduzeće je usvojilo sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i sustav upravljanja okolišem ISO 14001.

Osnovna snaga poduzeća su zaposlenici koji neprestano odolijevaju izazovima struke i udovoljavaju zahtjevima naručitelja, a istodobno pomiču granice kvalitete naših usluga na bolje, te šire krug zadovoljnih kupaca. Preko Radničkog vijeća, povjerenika za zaštitu na radu i zbora radnika radnici ostvaruju svoja prava iz rada i prava na učešće u upravljanju poduzećem.

Poduzeće trenutno zapošljava djelatnike pretežito elektrotehničkog smjera za poslove projektiranja, proizvodnje, građenja i održavanja, odnosno informatičkog i ekonomskog smjera u odjelima komercijale i računovodstva.

Vizija i misija

Vizija tvrtke PA-EL je biti moderna, inovativna i učinkovita domaća i međunarodna tvrtka koja projektira, gradi, proizvodi opremu i održava sustave katodne zaštite i elektroinstalacija.

Misija tvrtke PA-EL je graditi i održavati dugoročne odnose s klijentima i potrošačima nudeći im proizvode i usluge prilagođene njihovim individualnim potrebama. Tvrtka PA-EL stvara dodanu vrijednost razvojem novih proizvoda, stalnim inovacijama, prepoznavanjem novih poslovnih mogućnosti i postavljanjem tržišnih trendova, te prepoznavanjem i razvijanjem ljudskoga potencijala.

Politika kvalitete tvrtke PA-EL d.o.o.

Politika kvalitete tvrtke PA-EL d.o.o. očituje se kroz:

  • KUPCE – Našim kupcima nudimo proizvod i usluge stalno prilagođene njihovim zahtjevima (custom made proizvode). Prema svakom kupcu pristupamo individualno. Zadovoljstvo naših kupaca očituje se kroz direktnu komunikaciju i stalnu obnovu poslovnog odnosa. Kontinuirano im šaljemo informacije s najnovijim rješenjima.
  • ZAPOSLENIKE – Društvo ima uspostavljen sustav brige o pravima svakog zaposlenika, te vanjske i unutarnje edukacijske programe za povećanje znanja, vještina i kompetencija radnika u skladu s novim dostignućima u svijetu. Kombiniraju se uža i opća tehnička i operativna znanja kako u tehnici tako i u područjima upravljanja procesima, u unapređenju sigurnosti i zdravlja, u zaštiti okoliša i u energetskoj učinkovitosti. Naši zaposlenici su upoznati s našom politikom te ju kao trajno načelo, svakodnevno provode.
  • PROIZVODE I USLUGE – Naši proizvodi i usluge plod su iskustva, stručnog rada naših zaposlenika i stalne inventivnosti kroz uvođenje novih tehnologija i komponenti. Imamo transparentni sustav mjerljivosti kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti naših proizvoda, te osiguravamo pravovremenost i kvalitetu naših usluga.
  • DOBAVLJAČE – Naši dobavljači materijala stalno se dokazuju kvalitetom svojih proizvoda i komponenti te u sigurnim i pravovremenim isporukama. Vodimo stalnu brigu da naši ključni dobavljači poštuju zahtjeve našeg integriranog sustava upravljanja kvalitetom koji se odnose na njihovo područje rada.
  • SIGURNOST I ZAŠTITU ZDRAVLJA- Uspostavljen je sustav zaštite na radu, odnosno provode se predviđene mjere za zaštitu zdravlja radnika u skladu s propisa RH i s normom OHSAS 18001:2007. Osim stalnih edukativnih programa i vježbi vezano za sigurnost na radu, sastavni dio procesa za zdravlje radnika jesu redoviti sistematski liječnički pregledi i redovita kontrola zdravstvene sposobnosti.
  • OKOLIŠ – Naši programi sprečavanja korozije na infrastrukturi i primjena mjera energetske učinkovitosti imaju vanjski i unutarnji doprinos za zaštitu okolišu. Vanjski doprinos su učinci naših programa kojima se  umanjuje opasnost direktnih i indirektnih emisija štetnih tvari u okoliš, a naš unutarnji doprinos je u primjeni komponenti i radnji koje imaju najmanja moguća onečišćenja za okoliš, te veće energetske uštede. 
  • ZAKONSKE I OSTALE ZAHTJEVE – Pratimo i usklađujemo procese rada i usluga sa zakonskom regulativom. Naša tvrtka je stalni član Hrvatskog zavoda za norme, a određeni radnici su uključeni u rad stručnih tijela za donošenje tehničkih normi u Hrvatskoj, u Europi i u svijetu. Kao verifikaciju usklađenja našeg rada sa složenim zahtjevima tržišta, te s pravnom i tehničkom regulativom Hrvatske, EU i šire, naše poslovanje smo uskladili sa zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 18001:2007.
  • KVALITETU – Održivost naših proizvoda i usluga na tržištu izravni je odraz provođenja i kontrole kvalitete naše proizvodnje i pružanja usluga. Stalno promišljamo, preispitujemo i provodimo poboljšanja na našim proizvodima, uslugama, procesima i u sustavu upravljanja poslovanjem. Postavljamo si jasne, mjerljive, realno ambiciozne i vremenski određene ciljeve, čije ostvarenje pratimo u planiranim intervalima. Mjerljivost kvalitete naših usluga očituje se u vjernosti naših stalnih kupaca, povećanju interesa za naše proizvode, u brzini i kvaliteti naših intervencija/usluga, te u pouzdanosti, sigurnosti i dugotrajnosti rada naših proizvoda.

DRUŠTVENU ZAJEDNICU – PA-EL je društveno odgovorno poduzeće koje redovito i pravovremeno ispunjava sve obveze prema zajednici i radnicima. Uprava osigurava transparentno poslovanje i ulaže dodatne napore i sredstva putem raznih seminara u zemlji i izvan nje na širenju spoznaja o primjenjivosti sustava za zaštitu od korozije na infrastrukturnim objektima kao dodanu vrijednost u povećanju opće sigurnosti i za zaštitu životne sredine. Održavanjem razine poslovanja, suradnja sa znanstvenim ustanovama, očuvanje radnih mjesta, stalna edukacija radnika i zapošljavanje mladih,  doprinos je PA-EL-a zajednici.

 

Copyright © 2008-2014 Pa-El. Sva prava pridržana.