keyboard_arrow_right keyboard_arrow_left envelope phone location menu

O nama

YouTube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCAELIj1iA6SpIo3QUOjDVlw/featured

PA-EL je vodeća tvrtka u Hrvatskoj i regiji u području dizajna, opreme, instalacije i održavanja katodne zaštite za:

 • cjevovode
 • spremnike
 • armiranobetonske konstrukcije
 • offshore strukture i brodove
 • druge specifične strukture

PA-EL je u privatnom vlasništvu, a osnovao ga je g. Stjepan Pavliša 1993. godine.

Ured direktorice, nabava I prodaja i računovodstveni sektor nalaze se na adresi Dubrovčan 33b, Veliko Trgovišće. Hala za proizvodnju i servis, projektantski ured, odjel za EX instalaciju, skladište, odjel kontrole kvalitete i korozijski laboratorij nalaze se na lokaciji Ksavera Šandora Gjalskog 55a, Veliko Trgovišće.

PA-EL je certificiran sa:

 • ISO 9001 (sustavom upravljanja kvalitetom)
 • ISO 14001 (sustavom upravljanja okolišem)
 • OHSAS 18001 (sustavom upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu).

Poduzeće PA-EL d.o.o. posluje od 1993. godine. Crvena boja u našem logu simbolizira energiju, a zelena ekologiju. Osnovna djelatnost naše tvrtke je zaštite od korozije ukopanih i uronjenih čeličnih konstrukcija pomoću sustava katodne zaštite, koja je direktno u funkciji zaštite okoliša sprječavajući štetan utjecaj infrastrukture na okoliš, ali i okoliša na infrastrukturu čime se dugoročno osigurava održiv razvoj. Ključne smjernice PA-EL-a u obavljanju poslovnih aktivnosti jesu:

 • KUPCI - Našim kupcima nudimo proizvod i usluge stalno prilagođene njihovim zahtjevima (custom made proizvode). Prema svakom kupcu pristupamo individualno. Zadovoljstvo naših kupaca očituje se kroz direktnu komunikaciju i stalnu obnovu poslovnog odnosa. Kontinuirano im šaljemo informacije s najnovijim rješenjima.
 • ZAPOSLENICI - Društvo ima uspostavljen sustav brige o pravima svakog zaposlenika, edukacijske programe u skladu s novim dostignućima u svijetu, kombiniraju se uža i opća tehnička i operativna znanja u područjima upravljanja procesima, u unapređenju sigurnosti i zdravlja, u zaštiti okoliša i u energetskoj učinkovitosti. Naši zaposlenici su upoznati s našom politikom te ju kao trajno načelo, svakodnevno provode.
 • PROIZVODI I USLUGE - Naši proizvodi i usluge plod su iskustva, stručnog rada naših zaposlenika i stalne inventivnosti kroz uvođenje novih tehnologija i komponenti. Imamo transparentni sustav mjerljivosti kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti naših proizvoda, te osiguravamo pravovremenost i kvalitetu naših usluga.
 • NEPRISTRANOST - Upravljanje odjelom za ispitivanje i njegov rad organizirani su na način da se čuva njegova neovisnost od ostalih aktivnosti društva. Uprava jamči da osoblje odjela za ispitivanje neće izlagati nikakvim poslovnim, financijskim i drugim pritiscima niti utjecajima koji mogu štetno utjecati na nepristranost njihovog rada.
 • DOBAVLJAČI – Naši dobavljači stalno se dokazuju kvalitetom svojih proizvoda i komponenti te u sigurnim i pravovremenim isporukama. Vodimo stalnu brigu da naši ključni dobavljači poštuju zahtjeve našeg integriranog sustava upravljanja kvalitetom koji se odnose na njihovo područje rada.
 • SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA - Provode se svakodnevno predviđene mjere za zaštitu zdravlja radnika u skladu sa važećim propisima i normom OHSAS 18001:2007.
 • OKOLIŠ – Naši programi sprečavanja korozije imaju vanjski i unutarnji doprinos u funkciji zaštite okoliša. Vanjski doprinos su učinci kojima se umanjuje opasnost direktnih i indirektnih emisija štetnih tvari u okoliš, a naš unutarnji doprinos je u primjeni komponenti i radnji koje imaju najmanja moguća onečišćenja za okoliš, te veće energetske uštede.
 • ZAKONSKI I OSTALI ZAHTJEVI - Pratimo i usklađujemo procese rada i usluga sa zakonskom regulativom i normama koji su općenito i usko vezane za naš djelokrug rada i djelovanja. Naša tvrtka je uključena u rad stručnih tijela za donošenje tehničkih normi u Hrvatskoj, u Europi i u svijetu. Kao verifikaciju usklađenja našeg rada sa složenim zahtjevima tržišta, te s pravnom i tehničkom regulativom Hrvatske, EU i šire, naše poslovanje smo uskladili sa zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 17025
 • ZAŠTITA POJEDINACA - Pratimo i usklađujemo naš rad u skladu sa Uredbom o zaštiti pojedinaca i fokusiramo naše djelovanje sa posebnom naznakom o zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba po načelu povjerljivosti i nužnosti
 • KVALITETA – Održivost naših proizvoda i usluga na tržištu izravni je odraz provođenja i kontrole kvalitete naše proizvodnje i pružanja usluga. Stalno promišljamo, preispitujemo i provodimo poboljšanja na našim proizvodima, uslugama, procesima i u sustavu upravljanja poslovanjem.
 • DRUŠTVENA ZAJEDNICA - PA-EL je društveno odgovorno poduzeće koje redovito i pravovremeno ispunjava sve obveze prema zajednici i radnicima. Uprava osigurava transparentno poslovanje i uvijek nastoji kroz donacijske aktivnosti pružiti pomoć i podršku djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama, znanstvenim i inovativnim projektima.